965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  La regidor de cultura , Maribel Ferrándiz, anuncia que dins de la XIX Campanya de Concerts d’Intercanvis, diumenge que ve 11 de setembre, en la Casa de Cultura, podrem disfrutar del concert de L´Orfeó de Veus Juntes i de Soca en Arrel
Ales 18:00 hores.
 
[CAS] La concejal de cultura , Maribel Ferrándiz, anuncia que dentro de la XIX Campaña de Conciertos de Intercambios, el próximo domingo 11 de septiembre, en la Casa de Cultura, podremos disfrutar del concierto de ‘Orfeó de Veus Juntes’ y de ‘Soca en Arrel’
Alas 18:00 horas.