965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Callosa ha représ les accions de XarxaSalut, pla al qual el municipi es va adherir en 2019 i que es va veure interromput per la pandèmia. XarxaSalut és la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits a l’IV Pla de Salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla. El seu principal objectiu és establir un marc d’acció comuna, exemples de bona pràctica i evidència científica per a facilitar el desenvolupament de la perspectiva de salut en totes les polítiques en l’àmbit local de la Comunitat Valenciana, fomentant la participació activa i reducció de les desigualtats, des de l’equitat i la igualtat de gènere. Per això us esperem el próxim 20 de juny en la I jornada de salut 2023.
[CAS] Callosa ha retomado las acciones de XarxaSalut, plan al que el municipio se adhirió en 2019 y que se vio interrumpido por la pandemia. XarxaSalut es la red de municipios de la Comunitat Valenciana adheridos al IV Plan de Salud de la Comunitat con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local enmarcadas en el Plan. Su principal objetivo es establecer un marco de acción común, ejemplos de buena práctica y evidencia científica para facilitar el desarrollo de la perspectiva de salud en todas las políticas en el ámbito local de la Comunitat Valenciana, fomentando la participación activa y reducción de las desigualdades, desde la equidad y la igualdad de género. Por eso os esperamos el proximo 20 de junio en la I jornada de salud 2023.