965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[val] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, vol comunicar a tots els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal que des de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana ja està disponible la plataforma eFilm. Es tracta d’una plataforma per al préstec lliure i gratuït de pel·lícules, sèries i documentals, de la qual podran beneficiar-se la ciutadania que posseïsca un carnet de lector de qualsevol de les biblioteques de la xarxa.
Al costat de la plataforma eBiblio, per a préstec digital de llibres, revistes i audiollibres, eFilm amplia el servei, en permetre que qualsevol dels nostres usuaris puga gaudir de pel·lícules i sèries en qualsevol dels seus dispositius, simplement accedint a la plataforma, des de qualsevol lloc.
Per a accedir al servei, simplement cal entrar en https://comunitatvalenciana.efilm.online/ i iniciar sessió, amb el seu número de carnet de lector i la seua contrasenya, que en cas de no tindre-la o no recordar-la, pot sol·licitar en qualsevol biblioteca de la xarxa.
El préstec té una duració de 72 hores, en les quals podrà visualitzar el contingut tantes vegades com es desitge. No cal procedir a cap devolució, ja que, una vegada transcorregut el termini, el contingut descarregat desapareixerà del seu dispositiu.
En eFilm trobarà cinema espanyol, europeu, independent, clàssic…, en gèneres tan variats com comèdia, oest, infantil, musical, misteri, social i polític, policíac, terror, suspens, al costat de documentals, concerts, etc. El servei s’ha iniciat amb més de 12.000 pel·lícules, sèries, etc. i s’anirà ampliant successivament.
[cas] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, quiere comunicar a todos los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal que desde la Red de Lectura Pública Valenciana ya está disponible la plataforma eFilm. Se trata de una plataforma para el préstamo libre y gratuito de películas, series y documentales, de la que podrán beneficiarse la ciudadanía que posea un carné de lector de cualquiera de las bibliotecas de la red.
Junto a la plataforma eBiblio, para préstamo digital de libros, revistas y audilibros, eFilm amplía el servicio, al permitir que cualquiera de nuestros usuarios pueda disfrutar de películas y series en cualquiera de sus dispositivos, simplemente accediendo a la plataforma, desde cualquier lugar.
Para acceder al servicio, simplemente hay que entrar en https://comunitatvalenciana.efilm.online/ e iniciar sesión, con su número de carné de lector y su contraseña, que en caso de no tenerla o no recordarla, puede solicitar en cualquier biblioteca de la red.
El préstamo tiene una duración de 72 horas, en las cuales podrá visualizar el contenido tantas veces como se desee. No hay que proceder a ninguna devolución, ya que, una vez transcurrido el plazo, el contenido descargado desaparecerá de su dispositivo.
En eFilm encontrará cine español, europeo, independiente, clásico…, en géneros tan variados como comedia, oeste, infantil, musical, misterio, social y político, policíaco, terror, suspense, junto a documentales, conciertos, etc. El servicio se ha iniciado con más de 12.000 películas, series, etc. y se irá ampliando sucesivamente.