965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb els regidors de l’equip de govern i tècnic municipal han visitat les obres que s’estan realitzant de la xarxa d’aigua potable del poliesportiu municipal.
Les obres consisteixen en la substitució de l’escomesa actual millorant la qualitat i el cabal de l’aigua subministrada a les instal·lacions esportives, assegurant així el correcte funcionament del servei.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con los concejales del equipo de gobierno y técnico municipal han visitado las obras que se están realizando de la red de agua potable del polideportivo municipal.
Las obras consisten en la sustitución de la acometida actual mejorando la calidad y el caudal del agua suministrada a las instalaciones deportivas, asegurando así el correcto funcionamiento del servicio.