965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, i la regidora de Medi Ambient, Maribel Ferrándiz, acorden el voluntariat ambiental DeAmicitia per a labors de millora del Riu Algar en Callosa.
Així ho ha donat a conéixer la regidora de Medi Ambient, qui ha explicat que “en anys anteriors ja vam comptar amb els treballs d’aquesta ONG que se centren en la restauració ambiental del riu, de manera voluntària i gratuïta”.
DeAmicitia, www.deamicitia.org, treballa en temes de medi ambient i desenvolupament rural a través del voluntariat internacional i especialment de joves, realitzant projectes des de fa més de 15 anys a la Comunitat Valenciana i en diversos llocs d’Espanya.
Atés que la Regidoria de Medi Ambient de Callosa d’en Sarrià no és aliena a aquesta situació i perquè entén que és cosa de tots, i que la consciència mediambiental, la mobilitat europea i el voluntariat, ha de començar en edats primerenques, volem aportar el nostre granet d’arena sensibilitzant als joves amb, entre altres mesures, la facilitació de la posada en marxa de sis “Workcamps” en col·laboració amb DeAmicitia, per a atendre i/o recuperar en la mesura que siga precisa el nostre patrimoni de parcs, jardins i zones verdes, incloses les fonts del Riu Algar i altres paratges que circumden el terme municipal.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, y la regidora de Medio Ambiente, Maribel Ferrándiz, acuerdan el voluntariado ambiental DeAmicitia para labores de mejora del Rio Algar en Callosa.
Así lo ha dado a conocer la regidora de Medio Ambiente, quien ha explicado que “en años anteriores ya contamos con los trabajos de esta ONG que se centran en la restauración ambiental del río, de manera voluntaria y gratuita”.
DeAmicitia, www.deamicitia.org, trabaja en temas de medio ambiente y desarrollo rural a través del voluntariado internacional y especialmente de jóvenes, realizando proyectos desde hace más de 15 años en la Comunidad Valenciana y en varios lugares de España.
Dado que la Concejalía de Medio Ambiente de Callosa d’en Sarrià no es ajena a esta situación y porque entiende que es cosa de todos, y que la conciencia medioambiental, la movilidad europea y el voluntariado, tiene que empezar en edades tempranas, queremos aportar nuestro granito de arena sensibilizando a los jóvenes con, entre otras medidas, la facilitación de la puesta en marcha de seis “*Workcamps” en colaboración con DeAmicitia, para atender y/o recuperar en la medida que sea precisa nuestro patrimonio de parques, jardines y zonas verdes, incluidas las fuentes del Rio Algar y otros parajes que circundan el término municipal.