965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Dissabte que ve 5 de Juny de 2021 l’Automòbil Club d’Alacant, Club Degà de l’Automobilisme a la Comunitat Valenciana, realitzarà el “VIII Rallye 1000 Corbes Sant Joan d’Alacant, Costablanca 2021”, esdeveniment de regularitat per a vehicles clàssics i històrics, autoritzat per la Federació Espanyola de Vehicles Històrics (FEVA), i per la DGT, que recorrerà part de la província d’Alacant en un recorregut pròxim als 320 Km.
Els participants passaran pel terme municipal de Callosa d’a Sarrià, perquè els habitants del municipi puguen acostar-se si ho desitgen a veure aquests vehicles joies del segle passat, que no són habituals veure’ls en les carreteres normalment.
Els vehicles són vehicles clàssics i històrics, la majoria esportius, que circularan a velocitats sempre inferiors a 50 Km/h, i complint en tot moment la normativa de Trànsit i Seguretat Viària, així com el codi de Circulació.
Els horaris aproximats de 13.35h a 14:45h, arribant des de Polop per CV-715, giren a la DRETA per C/ San Isidro (Gasolinera Repsol), Giren a l’ESQUERRA per CV-755 cap a la rotonda en la Plaça Quatre Carreteres, i dirigir-se cap a Bolulla per la CV-715.
El callosí Vicente Juan Rodriguez Guardiola, participarà en aquesta prova amb el dorsal núm. 11.
 
[CAS El próximo sábado 5 de Junio de 2021 el Automóvil Club de Alicante, Club Decano del Automovilismo en la Comunidad Valenciana, realizará el “VIII Rallye 1000 Curvas Sant Joan d’Alacant, Costablanca 2021”, acontecimiento de regularidad para vehículos clásicos e históricos, autorizado por la Federación Española de Vehículos Históricos (FEVA), y por la DGT, que recorrerá parte de la provincia de Alicante en un recorrido próximo a los 320 Km.
Los participantes pasarán por el término municipal de Callosa de en Sarriá, porque los habitantes del municipio puedan acercarse si lo desean a ver estos vehículos joyas del siglo pasado, que no son habituales verlos en las carreteras normalmente.
Los vehículos son vehículos clásicos e históricos, la mayoría deportivos, que circularán a velocidades siempre inferiores a 50 Km/h, y cumpliendo en todo momento la normativa de Tráfico y Seguridad Viaria, así como el código de Circulación.
Los horarios aproximados de 13.:35h a 14.:45h, llegando desde Polop por CV-715, giran a la derecha por C/ San Isidro (Gasolinera Repsol), Giran a la izquierda por CV-755 hacia la rotonda en la Plaza Cuatro Carreteras, y dirigirse hacia Bolulla por la CV-715.
El callosino Vicente Juan Rodriguez Guardiola, participará en esta prueba con el dorsal n.º 11