965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la Regidoria de Sanitat, al costat del Centre de Transfusió d’Alacant, s’ha organitzat la VIII Marató de Sang de Callosa d’en Sarrià, per al dia 14 de juny en el Centre Social (al costat de la Policia Local). En estes dates tan pròximes a les vacacions estivals, en les quals sol baixar el nombre de donacions, des del centre de transfusions se sol·licita la col·laboració tant dels particulars que habitual i altruistament col·laboren en una cosa tan necessària per a salvar vides, com de les diferents entitats que tenen gran quantitat de socis als quals es pot informar d’esta col·lecta. LA SANG NO LA PODEN FABRICAR. DONAR SANG, SALVA VIDES!!!. En agraïment per esta donació des de la Regidoria de Sanitat seran obsequiats amb una planta, per la seua donació desinteressada, que ajudarà en els tractaments i urgències que no es paren perquè siga estiu.
[CAS] Desde la Concejalía de Sanidad, junto al Centro de Transfusión de Alicante, se ha organizado la VIII Maratón de Sangre de Callosa d’en Sarrià, para el día 14 de junio en el Centro Social (junto a la Policía Local). En estas fechas tan próximas a las vacaciones estivales, en las que suele bajar el número de donaciones, desde el centro de transfusiones se solicita la colaboración tanto de los particulares que habitual y altruistamente colaboran en algo tan necesario para salvar vidas, como de las distintas entidades que tienen gran cantidad de socios a los que se puede informar de dicha colecta. ¡¡¡LA SANGRE NO LA PUEDEN FABRICAR. DONAR SANGRE, SALVA VIDAS!!!. En agradecimiento por dicha donación desde la Concejalía de Sanidad serán obsequiados con una planta, por su donación desinteresada, que ayudará en los tratamientos y urgencias que no se paran porque sea verano.