965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Programa d’ocupació EPLAYA
A l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, li concedeixen una ajuda directa ( Decret 76/2021), per a subvencionar la contractació durant tres mesos, de persones desocupades menors de trenta anys per a prestar serveis d’interés general, consistents en labors d’informació i suport en el Paratge de les Fonts de l’Algar, en coordinació amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, (AVSRE), i Turisme Comunitat Valenciana.
[CAS] Programa de ocupación EPLAYA
A el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, le conceden una ayuda directa ( Decreto 76/2021), para subvencionar la contratación durante tres meses, de personas desempleadas menores de treinta años para prestar servicios de interés general, consistentes en labores de información y apoyo en el  Paraje de las Fuentes del Algar, en coordinación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, (AVSRE), y Turismo Comunidad Valenciana.