965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Diputat Nacional per Alacant, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, acompanyat per l’Alcalde, Andrés Molina, i la regidora Maribel Ferrándiz, juntament amb el Gerent, Andrés Llorca. 
Posteriorment s’han desplaçat a una extensió de la Cooperativa, acompanyats per Esteve Soler, Enginyer Agrònom de la Cooperativa Agrícola de Callosa, i a una explotació de nyespro.
Ha assenyalat que la DO Nyespro de Callosa d’en Sarrià, a més de promocionar aquest fruit està servint per a donar un impuls comercial i turístic als productes i serveis dels municipis de la comarca, potenciant al conjunt de la seua activitat econòmica i a l’ocupació.
 
[CAS] El Diputado Nacional por Alicante, Agustín Almodobar, visita la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, acompañado por el Alcalde, Andrés Molina, y la concejal Maribel Ferrándiz, junto con el Gerente, Andrés Llorca. 
Posteriormente se han desplazado a una extensión de la Cooperativa, acompañados por Esteve Soler, Ingeniero Agrónomo de la Cooperativa Agrícola de Callosa, y a una explotación de níspero. 
Ha señalado que la DO Nísperos de Callosa d’en Sarrià, además de promocionar este fruto está sirviendo para dar un impulso comercial y turístico a los productos y servicios de los municipios de la comarca, potenciando al conjunto de su actividad económica y al empleo.