965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Recorda que el pròxim 30/09/2022 finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades pels nodes de 4G i 5G i recorda que per a poder atendre en el centre d’atenció a l’usuari i poder resoldre les incidències, hauran de comunicar-se al telèfon gratuït 900 833 999.
 
[CAS] Recuerda que el próximo 30/09/2022 finalizará definitivamente el plazo para solicitar las actuaciones gratuitas, por parte de los usuarios de la TDT, por las posibles afectaciones ocasionadas por los nodos de 4G y 5G y recuerda que para poder atender en el centro de atención al usuario y poder resolver las incidencias, tendrán que comunicarse al teléfono gratuito 900 833 999.