965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Urbanització Sierra Verde / Urbanización Sierra Verde

Feb 17, 2023Alcaldía, Destacadas, Escena Urbana, Noticias

[VAL] L’Alcalde Andrés Molina al costat dels tècnics municipals visita les obres de condicionament dels vials, enllumenat i la xarxa d’aigua potable de la Urbanització Sierra Verde.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto a los técnicos municipales visita las obras de acondicionamiento de los viales, alumbrado y la red de agua potable de la Urbanización Sierra Verde.