965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Un total d’11 treballadors reforcen des del mes de juliol, la plantilla del servici dels Fonts d´Algar. L’objectiu és garantir el major grau de neteja possible en el paratge natural del municipi. Amb la incorporació d’estos 11 empleats, l’Ajuntament reforça la neteja d´Algar amb motiu de l’inici de la temporada alta.
[CAS] Un total de 11 trabajadores refuerzan desde el mes de julio, la plantilla del servicio de Les Fonts d´Algar. El objetivo es garantizar el mayor grado de limpieza posible en el paraje natural del municipio. Con la incorporación de estos 11 empleados, el Ayuntamiento refuerza la limpieza de Algar con motivo del inicio de la temporada alta.