965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2021. [2021/11317]
Adjudica l’import de 10.354,72 €, amb càrrec al pressupost de Turisme Comunitat Valenciana 2021, línia pressupostària «Fons Coopera. Municipis Turístics»
 
[CAS] RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Presidencia de la Generalitat, sobre la asignación de la línea específica del Fondo de Cooperación Municipal para municipios turísticos de la Comunidad Valenciana correspondiendo a cada entidad beneficiaria para el ejercicio presupuestario 2021. [2021/11317]
Adjudica el importe de 10.354,72 €, con cargo al presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana 2021, línea presupuestaria «Fondo Coopera. Municipios Turísticos»