965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde, Andrés Molina, i l’Equip de Govern, han donat la benvinguda a tres nous policies locals que van superar el procés de selecció de la borsa d’agents per a ocupar places per vacants, descansos anuals, baixes per malaltia o altres contingències anàlogues, una iniciativa prioritària per a assegurar que des del Departament de la Policia Local es continue brindant un servei de seguretat ciutadana amb la màxima eficàcia i eficiència.
Els agents Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ja es troben desenvolupant la feina policial en el cos de Callosa en tasques relatives a vigilància, seguretat ciutadana i control del trànsit, després de la seua incorporació com a personal interí a la plantilla.
 
[CAS] El Alcalde, Andrés Molina, y el Equipo de Gobierno, han dado la bienvenida a tres nuevos policías locales que superaron el proceso de selección de la bolsa de agentes para ocupar plazas por vacantes, descansos anuales, bajas por enfermedad u otras contingencias análogas, una iniciativa prioritaria para asegurar que desde el Departamento de la Policía Local se continúe brindando un servicio de seguridad ciudadana con la máxima eficacia y eficiencia.
Los agentes Jesús Fernández, Fernando Martínez i Víctor Solbes, ya se encuentran desarrollando la tarea policial en el cuerpo de Callosa en tareas relativas a vigilancia, seguridad ciudadana y control del tráfico, después de su incorporación como personal interino a la plantilla.