965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb la incorporació de tres nous agents.
Els nous efectius policials han pres possessió esta setmana de les seues places en un acte que ha estat presidit per l´equip de govern i cap de policia.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha reforzado la plantilla de la Policía Local con la incorporación de tres nuevos agentes.
Los nuevos efectivos policiales han tomado posesión esta semana de sus plazas en un acto que ha estado presidido por el equipo de gobierno y jefe de policia.