965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les voreres i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, l’Ajuntament ha iniciat un programa de tractament antilliscant en diferents carrers, per a millorar la mobilitat per als vianants, evitar el lliscament i que els vianants patisquen relliscades quan el paviment està banyat per la pluja o la neteja viària.
 
[CAS] Con el objetivo de mejorar la seguridad de las aceras y, al mismo tiempo, evitar resbalones y caídas de los peatones, el Ayuntamiento ha iniciado un programa de tratamiento antideslizante en diferentes calles, para mejorar la movilidad peatonal, evitar el deslizamiento y que los peatones sufran resbalones cuando el pavimento está mojado por la lluvia o la limpieza viaria.