965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Junta de Govern ha aprovat les bases per a la tercera fase del Pla Resistir.
L’import que es destinarà a la tercera fase és de 18.213,99 euros de romanent de les dues anteriors, ja que Callosa comptava amb 190.416.00 euros .
Del 5 al 14 de juny, tots dos inclusivament, es podran presentar les sol·licituds.
 
 
[CAS] La Junta de Gobierno ha aprobado las bases para la tercera fase del Pla Resistir.
El importe que se destinará a la tercera fase es de 18.213,99 euros de remanente de las dos anteriores, puesto que Callosa contaba con 190.416.00 euros .
Del 5 al 14 de junio, los dos inclusivamente, se podrán presentar las solicitudes.