965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Callosa ha incorporat una tècnic a l’àrea de joventut subvencionat per l’IVAJ.
L’Alcalde, Andrés Molina, i el Regidor de Joventut, Francisco Mendoza, han anunciat que a partir d’ara l’àrea tindrà a la seua disposició una tècnica que realitze les labors administratives del departament, atenga les propostes dels joves, així com la posada en marxa de projectes que afavorisquen al municipi.
Arantxa García García, és la persona que, gràcies a una subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut, destinada a municipis majors de 5.000 habitants, serà la responsable de posar en marxa les estructures de participació juvenil necessàries.
 
[CAS] Callosa ha incorporado una técnico al área de juventud subvencionado por el IVAJ.
l Alcalde, Andrés Molina, y el Concejal de Juventud, Francisco Mendoza, han anunciado que a partir de ahora el área tendrá a su disposición una técnica que realice las labores administrativas del departamento, atienda las propuestas de los jóvenes, así como la puesta en marcha de proyectos que favorezcan al municipio.
Arantxa García García, es la persona que, gracias a una subvención del Institut Valencià de la Joventut , destinada a municipios mayores de 5.000 habitantes, será la responsable de poner en marcha las estructuras de participación juvenil necesarias.