965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Taller d’animació / Taller de animación

Nov 9, 2022Destacadas, Juventud, Noticias

VAL. Taller d’animació STOP MOTION 
Aprendràs una tècnica d’animació basada a crear il·lusió de moviment mitjançant xicotetes variacions en la posició dels objectes entre foto i foto. T’ensenyaran com utilitzar les eines necessàries per a continuar aprofundint en “stop motion”
 
CAS.Taller de animación STOP MOTION
Aprenderás una técnica de animación basada en crear ilusión de movimiento mediante pequeñas variaciones en la posición de los objetos entre foto y foto. Te enseñarán cómo utilizar las herramientas necesarias para seguir profundizando en “stop motion”
Inscripcions:
Escanejants Codi QR del cartell
tjcallosadensarria@gmail.com
698949224