965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix una subvenció de 6.500 €. en aquest Ajuntament per a la realització d’Escoles Esportives d’Estiu, de juny a agost de 2021.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede una subvención de 6.500 €. en este Ayuntamiento para la realización de Escuelas Deportivas de Verano, de junio a agosto de 2021.