965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant concedeix una subvenció de 4.000 €. a aquest Ajuntament per a la realització d’Activitats Culturals 2021.
Des de la regidoria de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que s’editarà el llibre “Les bandes de música de Callosa d’en Sarrià (186?-1964)”, de l’autor Fransec Joan Sanchis Roig.
 
[CAS] La Excma. Diputación Provincial de Alicante concede una subvención de 4.000 €. en este Ayuntamiento para la realización de Actividades Culturales 2021.
Desde la concejalía de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa que se editará el libro “Las bandas de música de Callosa d’en Sarrià (186?-1964)”, del autor Fransec Joan Sanchis Roig.