965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha rebut la subvenció , atorgada per la Diputació d’Alacant, per a la rehabilitació de capelles i fornícules de monuments de titularitat municipal i esglésies. El cost total de les obres ascendeix a 40.000€.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha recibido la subvención , otorgada por la Diputación de Alicante, para la rehabilitación de capillas y hornacinas de monumentos de titularidad municipal e iglesias. El coste total de las obras asciende a 40.000€.