965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Mitjançant resolució de la Diputació d’Alacant s’ha concedit a l’Ajuntament de Callosa, una subvenció no dinerària per a la dotació de 7 bancs i 15 papereres, a l’empara de la subvenció per a Mobiliari Urbà (Bancs i Papereres) municipis i entitats locals menors de la província 2022.
 
[CAS] Mediante resolución de la Diputación de Alicante se ha concedido en el Ayuntamiento de Callosa, una subvención no dineraria para la dotación de 7 bancos y 15 papeleras, al amparo de la subvención para Mobiliario Urbà (Bancos y Papeleras) municipios y entidades locales menores de la provincia 2022.