965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció en matèria de residents internacionals per a la realització de campanyes de sensibilització i foment de la igualtat en centres escolars 2.900.-€
 
[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención en materia de residentes internacionales para la realización de campañas de sensibilización y fomento de la igualdad en centros escolares 2.900.-€