965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb la direcció facultativa de la Diputació Provincial d’Alacant, representants de l’empresa Realturf Systems i tècnics municipals han celebrat l’acte de la signatura d’inici i replanteig de les obres dels treballs de substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal incloses en el pla gespa 2021 (inversió en renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals) dins de l’àrea d’esports de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con la dirección facultativa de la Diputación Provincial de Alicante, representantes de la empresa Realturf Systems y técnicos municipales han celebrado el acto de la firma de inicio y replanteo de las obras de los trabajos de sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal incluidas en el plan césped 2021 (inversión en renovación del césped artificial de los campos de fútbol municipales) dentro del área de deportes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.