965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  La Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou, informa que s’obri el termini per a sol·licitar matrícula per al curs 2022-2023.
Poden sol·licitar l’admissió en qualsevol dels dos centres escolars per a l’etapa d’alumnat de 2 anys (nascuts/es en 2020)
Més informació 

[CAS] [CAS] ✅ La Concejal de Educación, Mari Carmen Bou, informa que se abre el plazo para solicitar matrícula para el curso 2022-2023.
Pueden solicitar la admisión en cualquiera de los dos centros escolares para la etapa de alumnado de 2 años (nacidos/as en 2020)
Más información