965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’Ajuntament de Callosa, es recorda a la població la necessitat de mantindre les mesures d’higiene, seguretat i de distanciament social, així com l’ús de la màscara, per a evitar contagis.
D’altra banda, es demana a la ciutadania que comprove la informació que rep abans de reexpedir-la, atés que s’estan compartint informacions falses i no verificades.
Per a més informació, es poden consultar les dades actualitzades de COVID-19 de tots els municipis de la Comunitat Valenciana a través del següent enllaç http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas, a més del número 900 300 555, habilitat en cas de sospita de símptomes.
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa, se recuerda a la población la necesidad de mantener las medidas de higiene, seguridad y de distanciación social, así como el uso de la mascarilla, para evitar contagios.
Por otro lado, se pide a la ciudadanía que compruebe la información que recibe antes de reexpedirla, dado que se están compartiendo informaciones falsas y no verificadas.
Para mayor información, se pueden consultar los datos actualizados de COVID-19 de todos los municipios de la Comunidad Valenciana a través del siguiente enlace http://coronavirus.san.gva.es/es/estadisticas, además del número 900 300 555, habilitado en caso de sospecha de síntomas.