965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Hui a l’Ajuntament s’ha procedit a la Signatura de l’Acta de Replanteig de les Obres de Renovació del Parc de Comptadors de Xarxa Fixa (recorregut 2) de lectura, en la qual han assistit l’Alcalde, Andrés Molina; el representant de l’empresa adjudicatària Medición Avanzada de Contadores S.A.., i els tècnics municipals.
Les obres són finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins del Cicle Hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59,071,18 €
 
[CAS] Hoy en el Ayuntamiento se ha procedido a la Firma del Acta de Replanteo de las Obras de Renovación del Parque de Contadores de Red Fija (recorrido 2) de lectura, en la que han asistido el Alcalde, Andrés Molina; el representante de la empresa adjudicataria Medición Avanzada de Contadores S.A., y los técnicos municipales.
Las obras están financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante dentro del Ciclo Hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59,071,18 €