965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
PREPARANT LA SETMANA DE LA DONA
L’Ajuntament, des de la Regidoria d’Igualtat, ha organitzat la tradicional “Setmana de la Dona” amb diferents activitats.
Del 2 al 8 de març l’Ajuntament a través de la regidoria d’Igualtat que dirigeix Mari Carmen Bou, ha organitzat una setmana d’activitats per a commemorar el Dia de la Dona el pròxim 8 de Març.
L’objectiu és celebrar una setmana que pose de manifest la importància i rellevància que tenim les dones en la nostra societat. Volem celebrar aquesta setmana amb propostes que conviden a la nostra ciutadania a la trobada, a la reflexió i al debat per a construir una societat callosina més igualitària on el paper de la dona quede patent.
 
PREPARANDO LA SEMANA DE LA DONA
El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad, ha organizado la tradicional “Semana de la Dona” con diferentes actividades.
Del 2 al 8 de marzo el Ayuntamiento a través de la concejalía de Igualdad que dirige Mari Carmen Bou, ha organizado una semana de actividades para conmemorar el Día de la Mujer el próximo 8 de Marzo.
El objetivo es celebrar una semana que ponga de manifiesto la importancia y relevancia que tenemos las mujeres en nuestra sociedad. Queremos celebrar esta semana con propuestas que inviten a nuestra ciudadanía al encuentro, a la reflexión y al debate para construir una sociedad callosina más igualitaria donde el papel de la mujer quede patente.