965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Regidoria de Serveis Tècnics es troba completant les obres de la plaça del Castell amb la substitució de les canonades d’aigua potable existents, ja que es trobaven en mal estat.

L’actuació va començar amb la substitució de la canonada de desguàs, ja que l’anterior presentava nombrosos trencaments posat que el seu formigó es trobava molt degradat pel pas del temps i havia produït humitats en els habitatges particulars de la zona. La canonada de sanejament que s’ha col·locat nova és de PVC amb un diàmetre de 300mm.

Aprofitant aquesta actuació, s’ha procedit ara a la substitució de les canonades d’aigua potable i s’han col·locat nous comptadors. Les canonades ja han sigut substituïdes i ara s’està reposant el paviment alçat.