965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Els Serveis Tècnics Municipals ja han finalitzat els treballs d’arranjament i de jardineria en la zona recreativa de la Font dels Peixos per a millorar la imatge d’aquest entorn pel qual passegen molts vianants.

En concret, s’han realitzat treballs de neteja i poda dels arbres de la zona, s’ha col·locat grava amb plantes en les jardineres i s’han pintat els bancs d’obra que hi ha instal·lats.