965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Des de la Regidoria de Serveis Tècnics, que dirigeix l’edil Lumi Puigcerver, es continua treballant a millorar la imatge de l’emblemàtica plaça del Convent. Aquest matí s’ha començat una actuació per a eliminar els desnivells dels escocells i igualar la seua superfície amb la del paviment per a evitar així que les persones entropessen.

Es tracta d’una mesura que millorarà la mobilitat i accessibilitat d’aquest espai públic en eliminar barreres arquitectòniques.

Així mateix, l’actuació es realitzarà amb un formigó drenant que farà que es consumisca menys aigua en el reg dels arbres i evitarà possibles filtracions. Igualment, a través d’aquest material es millorarà i facilitarà la neteja dels escocells, el seu aspecte decoratiu, impedirà l’acumulació de residus i el creixement de males herbes i en ajustar-se al tronc de l’arbre no impedirà el seu normal desenvolupament.