965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’ajuntament informa que les nits del 24 de desembre, Nit de Nadal, i 31 de desembre, Nit de Cap d’any, no hi haurà servei de recollida de fem.
Cal recordar que en la Nit de Nadal i en la Nit de Cap d’any no s’ha de baixar el fem. Són dues nits de descans del personal de recollida i des de l’Ajuntament demanem la col·laboració de tota la ciutadania per a mantindre en bones condicions els nostres contenidors.
 
[CAS] El ayuntamiento informa que las noches del 24 de diciembre, Noche Buena, y 31 de diciembre, Noche Vieja, no habrá servicio de recogida de basura.
Hay que recordar que en Noche Buena y Noche Vieja no se debe bajar la basura. Son dos noches de descanso del personal de recogida y desde el Ayuntamiento pedimos la colaboración de toda la ciudadanía para mantener en buenas condiciones nuestros contenedores.