965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha comptat amb un Servei de MEDIAPROP gratuït al qual la ciutadania pot acudir a resoldre situacions de conflicte a nivell veïnal, familiar, educatiu, comunitari.
Amb aquest servei de mediació, es tracta d’arribar a acords beneficiosos per a totes les persones implicades i així evitar la via judicial amb el cost econòmic, emocional i de temps que això comporta.
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha contado con un Servicio de MEDIAPROP gratuito al que la ciudadanía puede acudir a resolver situaciones de conflicto a nivel vecinal, familiar, educativo, comunitario.
Con este nuevo servicio de mediación, se trata de llegar a acuerdos beneficiosos para todas las personas implicadas y así evitar la vía judicial con el coste económico, emocional y de tiempo que esto conlleva.