965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Treballem en la millora de la senyalització de diversos carrers de Callosa. Més seguretat per a veïns i visitants. 
 
[CAS] Trabajamos en la mejora de la señalización de diversas calles de Callosa. Más seguridad para vecinos y visitantes.