965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Ajuntament ha aprovat la segona remesa de les ‘Ajudes Parèntesis’, elevant a més de 170.000 euros l’import concedit dins d’aquesta línia a autònoms i empreses de fins a 10 treballadors de diversos sectors afectats per la pandèmia.
Concretament, en aquesta segona remesa s’han resolt favorablement les sol·licituds per import de 101,810,37 euros.
En breu es realitzarà la tramitació de les sol·licituds per a donar viabilitat a la tercera remesa .
 
[CAS] El Ayuntamiento ha aprobado la segunda remesa de las ‘Ayudas Paréntesis’, elevando además de 170.000 euros el importe concedido dentro de esta línea a autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores de varios sectores afectados por la pandemia.
Concretamente, en esta segunda remesa se han resuelto favorablemente las solicitudes por importe de 101,810,37 euros.
En breve se realizará la tramitación de las solicitudes para dar viabilidad a la tercera remesa .