965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Segon cotxe 100% elèctric subvencionat per la Diputació d’Alacant.
El divendres passat hem incorporat un nou vehicle elèctric a la flota municipal gràcies a la concessió d’una subvenció de la Diputació d’Alacant per a municipis de menys de 50.000 habitants. És el segon que obtenim, i es dedicarà a servicis generals municipals.
 
[CAS] Segundo coche 100% eléctrico subvencionado por la Diputación de Alicante.
El viernes pasado hemos incorporado un nuevo vehículo eléctrico a la flota municipal gracias a la concesión de una subvención de la Diputación de Alicante para municipios de menos de 50.000 habitantes. Es el segundo que obtenemos, y se dedicará a servicios generales municipales.