965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Sembla mentida, però després de dos anys sense poder celebrar Les Danses de Sant Jaume, com cal, ens preparem per a viure de nou les nostres festes. El dilluns serà festiu, Sant Jaume, i aquest dia podrem gaudir de diferents actes:
 9.30 Missa en honor a Sant Jaume a l’Església Arxiprestal Sant Joan Baptista, ball i trasllat de Sant Jaume.
 12.00 Cucanyes en la Plaça del Convent
 18.00 Partida de Calitx en la Plaça del Convent.
 19.00 Degustació en la Plaça del Convent.
 19.30 Concert de Noelia Llorens, “Titana” en la Plaça del Convent.
 23.30 Danses populars en la Plaça d’Espanya.
Us convidem a participar en tots i cadascun dels actes.
Recordar a tots que les cadires en la plaça Espanya es podran posar demà dissabte 23, a partir de les 8.00 del matí. Agraïm la seua col·laboració.
 
[CAS]  Parece mentira, pero después de dos años sin poder celebrar Las Danzas de San Jaime, como es debido, nos preparamos para vivir de nuevo nuestras fiestas. El lunes será festivo, San Jaime, y este día podremos disfrutar de diferentes actos:
 9.30 Misa en honor a San Jaime en la Iglesia Arciprestal Sant Joan Baptista, baile y traslado de San Jaime.
 12.00 Cucañas en la Plaza del Convent.
 18.00 Partida de Calitx en la Plaza del Convent.
 19.00 Degustación en la Plaza del Convent.
 19.30 Concierto de Noelia Llorens, “Titana” en la Plaza del Convent.
 23.30 Danzas populares en la Plaza de España.
Os invitamos a participar en todos y cada uno de los actos.
Recordar a todos que las sillas en la plaza España se podrán poner mañana sábado 23, a partir de las 8.00 de la mañana. Agradecemos su colaboración.