965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] .• Salut mental: claus per a manejar l’estrés i les emocions difícils
◦ Data: Divendres 26 d’abril, 19:00h
◦ Ponent: Juanjo Saval Manera (Psicòleg amb més de 20 anys d’experiència. Director d’Espiral Centres Terapèutics i Director de l’Àrea de Salut Mental de Centre Creixent).
◦ En este taller, els adolescents adquiriran habilitats pràctiques per a gestionar la seua salut mental, especialment en situacions d’estrés. S’exploraran diferents estratègies d’afrontament per a ajudar els joves a mantindre la calma i la claredat en situacions d’alta pressió emocional.
[CAS] • Salud mental: claves para manejar el estrés y las emociones difíciles
◦ Fecha: Viernes 26 de abril, 19:00h
◦ Ponente: Juanjo Saval Manera (Psicólogo con más de 20 años de experiencia. Director de Espiral Centros Terapéuticos y Director del Área de Salud Mental de Centro Creciendo).
◦ En este taller, los adolescentes adquirirán habilidades prácticas para gestionar su salud mental, especialmente en situaciones de estrés. Se explorarán diferentes estrategias de afrontamiento para ayudar a los jóvenes a mantener la calma y la claridad en situaciones de alta presión emocional.