965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Ahir va tindre lloc la inauguració del Saló Social de la fundación Caixacallosa.
Agrair a Caixacallosa, al seu President; Alberto Ferrando, i a tot el seu Consell Rector; Sergio Solbes Berenguer, Jorge Picón Calvo, Noelia Antón Domenech, Salvador Montiel Ronda, José María Seguí Sanchis, Vicente Berenguer Carreres, José Francisco Seguí Benimeli, José Miguel Sanchis Galiana i Rafael Gregori Soriano; el seu esforç, dedicació i implicació perquè aquest projecte arribara a materialitzar-se.
És una gran notícia i suposa una gran fita per a Callosa, la creació d’aquest edifici destinat a actes socials i culturals.
Enhorabona i moltes gràcies.
 
[CAS] Ayer tuvo lugar la inauguración del Salón Social de la fundación Caixacallosa.
Agradecer a Caixacallosa, a su Presidente; Alberto Ferrando, y a todo su Consejo Rector; Sergio Solbes Berenguer, Jorge Picón Calvo, Noelia Antón Domenech, Salvador Montiel Ronda, José María Seguí Sanchis, Vicente Berenguer Carreres, José Francisco Seguí Benimeli, José Miguel Sanchis Galiana y Rafael Gregori Soriano; su esfuerzo, dedicación e implicación para que este proyecto llegara a materializarse.
Es una gran noticia y supone un gran hito para Callosa, la creación de este edificio destinado a actas sociales y culturales.
Enhorabuena y muchas gracias.