965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El President de la Confederació, Miguel Polo, El Comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Marc García Manzana, Tinent de la Guàrdia Civil i Sergent de Callosa d´en Sarrià l’Arquitecte Municipal, l’Inspector-Jefe de Policia Local, Juan Carlos Palacios Pérez i els Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, i de Bolulla, Adrián Martinez, han mantingut una reunió per a coordinar actuacions en el Toll Salt- Estret de Bolulla.
 
[CAS] El Presidente de la Confederación, Miguel Polo, El Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Marc García Manzana, Teniente de la Guardia Civil y Sargento de Callosa d´en Sarria, el Arquitecto Municipal, el Inspector-Jefe de Policía Local, Juan Carlos Palacios Pérez y los Alcaldes de Callosa d´en Sarrià, Andrés Molina, y de Bolulla, Adrián Martinez, han mantenido una reunión para coordinar actuaciones en el Toll Salt- Estret de Bolulla.