965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] PERÍODE DE RESTRICCIÓ DE CREMES AGRÍCOLES 2021
Des del 01/06/2021 fins al 16/10/2021, tots dos inclusivament.
Es deixa en suspens, entre l’1 de juny i el 16 d’octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en la Resolució 10 d’abril de 2020 de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.
[CAS] PERIODO DE RESTRICCIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS 2021
Desde el 01/06/2021 hasta el 16/10/2021, ambos inclusive.
Se deja en suspenso, entre el 1 de junio y el 16 de octubre, ambos inclusive, todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido en la Resolución 10 de abril de 2020 de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas.