965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] PERÍODE DE RESTRICCIÓ DE CREMES AGRÍCOLES 2021
Des del 01/06/2021 fins al 16/10/2021, tots dos inclusivament.
Es deixa en suspens, entre l’1 de juny i el 16 d’octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en la Resolució 10 d’abril de 2020 de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.
[CAS] PERIODO DE RESTRICCIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS 2021
Desde el 01/06/2021 hasta el 16/10/2021, ambos inclusive.
Se deja en suspenso, entre el 1 de junio y el 16 de octubre, ambos inclusive, todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido en la Resolución 10 de abril de 2020 de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas.

Pin It on Pinterest

Share This