965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la regidoria d’Educació s’ha organitzat una activitat perquè els alumnes de Callosa aprenguen anglés de manera divertida. L’activitat ha consistit en diverses representacions de teatre en anglés, adaptades a cada curs escolar, de les quals han gaudit els escolars del municipi. Les obres teatrals s’han representat a la Casa de la Música els dies dimarts 18, dimecres 19 i dijous 20 d’abril en horari lectiu. Han participat alumnat d’Infantil i Primària del Col·legi Almedia, CEIP Bernat de Sarrià, CEIP Mirantbò i també alumnat de 1r a 4t de l’ESO de l’Institut Rodolfo Llopis.
[CAS] Desde la concejalía de Educación se ha organizado una actividad para que los alumnos de Callosa aprendan inglés de manera divertida. La actividad ha consistido en varias representaciones de teatro en inglés, adaptadas a cada curso escolar, de las cuales han disfrutado los escolares del municipio. Las obras teatrales se han representado en la Casa de la Música los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de abril en horario lectivo. Han participado alumnado de Infantil y Primaria del Colegio Almedia, CEIP Bernat de Sarrià, CEIP Mirantbò y también alumnado de 1º a 4º de la ESO del Instituto Rodolfo Llopis.