965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina amb els representants de l’empresa OIH i els tècnics municipals signen l’acta de replanteig i inici de les obres de reparació de la pistes de tennis i de les façanes dels vestuaris de la piscina del poliesportiu municipal.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina con los representantes de la empresa OIH y los técnicos municipales firman el acta de replanteo e inicio de las obras de reparación de la pistas de tenis y de las fachadas de los vestuarios de la piscina del polideportivo municipal.