965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Des dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’ha procedit a repintar les baranes del Passeig Vicent Berenguer i Llopis, ja que estaven molt deteriorades pel pas del temps.

Es tracta d’una nova actuació de la Regidoria de Serveis Tècnics per a preservar i mantindre en bon estat els espais públics del municipi.