965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament continua amb el repartiment de màscares. La regidora d’educació, Mari Carmen Bou, i la regidora de sanitat, Maribel Ferrándiz, estan realitzant repartiment en tots els centres d’educació, començant pels alumnes de primària.

[CAS] El Ayuntamiento continúa con el reparto de mascarillas. La concejal de educación, Mari Carmen Bou, y la concejal de sanidad, Maribel Ferrándiz, están realizando reparto en todos los centros de educación, empezando por los alumnos de primaria.