965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’han iniciat els treballs en la Ptda. Costera Gorrea per a la reparació xarxa general d’aigua potable que subministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig i Segarra, les obres consistiran en la substitució d’un tram xarxa general.
[CAS] Se han iniciado los trabajos en la Ptda. Costera Gorrea para la reparación red general de agua potable que suministra a la Ptda. Algar, Clots, Coig y Segarra, las obras consistirán en la sustitución de un tramo red general.