965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Des dels Serveis Tècnics Municipals s’han efectuat les obres de reparació i instal·lació de vàlvules de tall en la xarxa de distribució de Santa Clara-Margequivir-Mosmai.

Amb aquestes obres s’assegura l’eficiència en la prestació del servei que percep l’usuari final, donant continuïtat del servei de l’aigua subministrada en el cas que es produïsca alguna incidència.