965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  Finalitzen les obres de la reparació en la conducció de la Font Major, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos, consistents en la consolidació del terreny en un tram de la conducció.
[CAS]  Finalizan las obras de la reparación en la conducción de la Font Major, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos, consistentes en el afianzamiento del terreno en un tramo de la conducción.