965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Josep Andreu Cabrera Ivars director del proyecte, obra torreta segarra,ha anunciat que les obres del camí que dóna accés al depòsit d’aigua i que es van paralitzar temporalment per l’època estival, es reprendran el dia 5 de Setembre .
La obra inclou una actuació en l’accés al depòsit, es va incloure al seu dia en el llistat d’ajudes per a reparació d’infraestructures públiques afectades per les pluges torrencials del passat mes de març.
 
[CAS] Josep Andreu Cabrera Ivars, director del proyecto de las obras torreta segarra, ha anunciado que las obras del camino que da acceso al depósito de agua y que se paralizaron temporalmente por la época estival, se reanudarán el día 5 de Septiembre .
La obra incluye una actuación en el acceso al depósito, se incluyó en su día en el listado de ayudas para reparación de infraestructuras públicas afectadas por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.